Petanan (Mencari Kutu) Kebiasaan Yang Hilang

Laki-Laki Sedang Tjari koetoe 1867 (Koleksi: http://www.kitlv.nl)

Kemajuan jaman rupanya telah menggerus berbagai kebiasaan masyarakat yang telah lama ada bahkan telah menjadi sebuah tradisi. Kebiasaan sepele tetapi bila kita cermati merupakan bentuk dari upaya masyarakat untuk mengatasi sebuah persoalan hidup. Salah satunya adalah kebiasaan mengenai kebersihan kepala. Bila jaman sekarang orang telah mengenal sampo dan sabun sebagai pembersih rambut dan badan, maka dulu sebelum kedua barang ini ada, masyarakat menggunakan “merang” yang dibakar dan direndam di dalam air setelah itu disaring, selanjutnya airnya digunakan untuk sampo. Kata sampo sendiri berasal dari bahasa Hindi champo, bentuk imperatif dari champna, “memijat”. Baca lebih lanjut