Nasibnya Anak SI School

Sinar Hindia, 16 Februari 1922

Oleh: Anak SI School

Anak yang melarat begini berat

Guru saya ke Bandung rasa sehat

Anak merasa senang dapatnya berkat

Tidaklah datang kabar ditangkap

Anak menangis tunggu papahnya

Papah ditangkap sebab apa salahnya

Salah dan betul baik ditanya

Guru SI School rumahnya Baca lebih lanjut